Historie

Hover_Skole_1905_300_dpiHover Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet den 17. februar 1986 som et udvalg under Hover Sogneforening.

Lokaler

I første omgang havde arkivet et lokale på loftet ovenover den ældste del af Hover Skole, nu Hover Børnehus. I forbindelse med arkivets 10 års jubilæum flyttede man ind i et kælderlokale under Hover Sundhedshøjskole/Kostakademi. Med virkning fra året 2010 blev arkivets lokaler udvidet til også at omfatte det tidligere sognebibliotek.

Materialer

Som eksempel på materiale i arkivets samlinger kan nævnes: Kopi af gamle kirkebøger, folketællingslister, gamle sognekort og et omfattende materiale fra Hover Skole. Protokoller med beretninger og regnskaber fra de forskellige foreninger og selskaber, Hover Sparekasse og Hover Brugsforening. Materiale om sognets gamle gårde, om private personer og en del materiale fra anden verdenskrig. Og meget mere.

Indsamling af arkivmaterialer!

Vi tager naturligvis fortsat meget gerne imod diverse arkivmaterialer og fotos fra såvel privatpersoner som foreninger og selskaber. Enten som gave eller blot som et lån til kopiering og indskanning, hvor man umiddelbart derefter får sine materialer retur.