Vedtægter

Uddrag af arkivets vedtægter:

”Arkivets arbejdsområde er Hover Sogn. Arkivets formål er at fremme interessen for sognets historie og under opsyn og efter de gældende regler for tilgængelighed holde arkivet åbent for sognets beboere samt udenfor boende med tilknytning til eller interesse for egnen. – At modtage og opbevare arkivalier tørt og så vidt muligt brandsikkert i arkivet, herunder foreningers og privates papirer og optegnelser, billeder, lydbånd med mere. Desuden at modtage materiale, der skønnes at blive af historisk værdi og dermed sørge for, at intet af historisk værdi går tabt.”

Arkivets vedtægter blev senest revideret den 20. april 2012.

Arkivets ledelse

Arkivet ledes af et udvalg der består af 4 medlemmer som udpeges af sogneforeningen. Arkivet fører eget regnskab, men udvalgets årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på Hover Sogneforenings generalforsamling til godkendelse.

Medlemskab

Arkivet er medlem af SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark.

Kommunal støtte

Ringkøbing-Skjern Kommune støtter kommunens lokalarkiver med et mindre årligt tilskud, ligesom kommunen betaler for arkivets opkobling på internettet.

015 017 021 020

Adresse:
Hoverdalvej 2, Hover, 6971 Spjald

Telefon: 32161146

e-mail:
hoverlokalarkiv@gmail.com

Hjemmeside:
http://arkivhover.hover-torsted.dk

Åbningstid og telefon:
Hver onsdag 9 – 12 eller efter aftale, se nedenfor.

Arkivudvalget:

Andreas Stampe, Hovervej 105, Hover, 6971 Spjald. Arkivleder. 4026 8022.

Frode Agergaard, Hoverdalvej 10, Hover, 6971 Spjald. 9734 8002.

Karen Marie S. Simonsen, Hoverdalvej 12, Hover, 6971 Spjald. Kasserer. 5328 5910.

Nanna Kamp Jensen, Røjkum Dige 24, 6971 Spjald. 4034 9434